26May2017

Euro Lab

EUROLAB

EUROLAB sh.p.k. përfaqëson një institucion të autorizuar nga Ministria e Transportit dhe e Postë Telekomunikacionit  për kryerje e shërbimeve të specializuar në fushën e komunikacionit rrugorë.
Lexo më shumë...

Çertifikimi

Rezervo termininHomologimi

Si një procedurë me të cilën vërtetohet përputhshmëria apo përshtatshmëria e automjetit si tërësi me dispozitat rregullative që duhet ti plotësoj automjeti) për homologim të pajisjeve dhe pjesëve të automjeteve motorike si dhe të mjeteve bashkëngjitëse.
Homologimi i automjeteve si tërësi, respektivisht i pjesëve dhe pajisjeve në automjet është testimi dhe
Lexo më shume...

Kontrolla e parë teknike

Si test, kontrollim apo inspektim që kryhet me qellim qe të provohet gjendja dhe përforcimi ose gjendja dhe funksionimi i pajimeve, i pajisjeve dhe i pjesëve të automjetit. Gjatë kontrollimit teknik kontrollohen të gjitha pajisjet të cilat në mënyrë serike janë instaluar në automjet, pa i demontuar ato. Kjo nënkupton atë që nëse mbikëqyrësi i qendrës për kontrollim teknik vëren ndonjë
Lexo më shumë...

Mbikqyrja profesionale

Mbikëqyrja Profesionale apo Monitorimi I Qendrave të Kontrollimit Teknik të Automjeteve në Kosove qe nënkupton instalimin e kamerave digjitale ne te gjitha ato qendra të kontrollimit teknik te automjeteve të licencuara nga MTPT-ja dhe shfrytëzimin e një software-i unik për te gjitha këto qendra.
Mbikëqyrja Profesionale bëhet ne mënyrë transparente për te gjitha
Lexo më shumë...

Login

Newsletter

Abonohu per lajmet me email