Rezervo Terminin

 1. Homologimi
 2. Dokumentet e Nevojshme
 3. Procedura Hap pas Hapi
Më Shumë

Orari i Punës

DITËVE TË JAVËS:  08:00 – 19:00
SHTUNAVE:  09:00 – 15:00
DIELAVE:  MBYLLUR

Lokacioni

Fushë Kosovë, Republika e Kosovës
Miradi e Epërme, 12000

Adresa në Hart

Numri Kontaktues

038 552 771

Tel: +381 (0) 38/552-771
Fax: +381 (0) 38/552-771-130

Kush jemi ne?

EUROLAB – QAK!

EUROLAB është themeluar në vitin 2008, është e organizuar ligjërisht si Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar me seli në Prishtinë. Institucion profesional për kërkime, aplikime eksperimentale në shkencat e natyrës gjegjësisht në fushën e komunikacionit rrugorë.

Më Shumë
 • Mbrojtjen e interesave të vozitësve dhe pjesëmarrësve të tjerë në  komunikacion rrugor.
 • Propozon masa dhe ndikon në politikën e komunikacionit rrugor, duke  u angazhuar posaçërisht në sigurinë e    pjesëmarrësve në komunikacion.
 • Kontribuon në mbrojtjen e ambientit.
 • Trajnimet

  Trajnimet
  QAK “EU ROLAB” si instucion profesional për kërkime dhe aplikime eksperimentale mban trajnime për të gjitha qendrat e kontrollimeve teknike në tërë Kosovën Trajnimet mbahën dy herë në vit ku ftohen ekspertë të fushave përkatese si vendorë ashtu edhe të huaj, ku ligjërohet mbi procedurat e kontrollimeve teknike për të gjitha llojet e mjeteve me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe profesionalizimit gjatë punës.
 • Çertifikimi

  Çertifikimi
  EUROLAB është çertifikuar me standardin për ruajtjen dhe menaxhimin e cilësisë: ISO 9001:2008 nga TUV NORD. Vlenë të përmendet që EUROLAB është në procedurë të çertifikimit edhe me standardet tjera: 17021, 17024, 17025.
 • Çelësi i suksesit

  Çelësi i suksesit
  EUROLAB përfaqëson një institucion të autorizuar nga Ministria e Transportit dhe e Postë Telekomunikacionit  për kryerjen e shërbimeve të specializuar në fushën e komunikacionit rrugorë. Suksesi afarist mbështetet në kushtet optimale të zhvillimit të veprimtarisë.

Shërbimet

Homologimi

Si një procedurë me të cilën vërtetohet përputhshmëria..

Më Shumë→

Përshtatshmëria e automjetit si tërësi
me dispozitat rregullative që duhet ti plotësoj automjeti).

Kontrolla

Si test, kontrollim apo inspektim që kryhet me qellim qe të provohet gjendja.

Më Shumë →

Përforcimi ose gjendja dhe funksionimi i pajimeve,
i pajisjeve dhe i pjesëve të automjetit.

Mbikëqyrja

Mbikëqyrja Profesionale apo Monitorimi I Qendrave të Kontrollimit Teknik të Automjeteve në Kosove.

Më Shumë→

Mbikëqyrja Profesionale bëhet ne mënyrë transparente për te gjitha qendrat
mbikëqyrja vizuale bëhet me ane te kamerave

Objektivat

• Mbrojtjen e interesave të vozitësve dhe pjesëmarrësve të tjerë në  komunikacion rrugor.
Më Shumë→

Çelësi i suksesit


EUROLAB përfaqëson një institucion të autorizuar nga Ministria e Transportit dhe e Postë Telekomunikacionit
Më Shumë→

Çertifikimi


EUROLAB është çertifikuar me: ISO 9001:2008 nga TUV NORD..
Më Shumë→

Kapacitetet

EUROLAB-i ka në dispozicion një hapësirë prej 1000m2 hapësirë punuese

Më Shumë→

Trajnimet


QAK “EU ROLAB” si instucion profesional për kërkime dhe aplikime eksperimentale mban trajnime
Më Shumë→

LAJMET DHE NGJARJET

 • Kategorizimi i Automjeteve

  Si një procedurë me të cilën vërtetohet përputhshmëria apo përshtatshmëria e automjetit si tërësi me dispozitat rregullative që duhet ti plotësojë automjeti për homologim  të pajisjeve dhe pjesëve të automjeteve motorike si dhe të mjeteve bashkëngjitëse. Homologimi i automjeteve si tërësi, respektivisht i pjesëve dhe pajisjeve në automjet është testimi dhe konstatimi i përputhshmërisë së pjesëve të testuara sipas rregulloreve dhe direktivave europiane, të cilat direktiva kanë të bëjnë me pjesën e testuar dhe me kategorinë e caktuar të automjeteve. Prodhuesi i pjesëve dhe pajisjeve duhet që në pjesën e testuar të vendosë shenjën me të cilën dokumenton që pjesa është e testuar lidhur me homologimin.

Rezervo Terminin