EUROLAB është çertifikuar me standardin për
ruajtjen dhe menaxhimin e cilësisë: ISO 9001:2008 nga TUV NORD.
Vlenë të përmendet që EUROLAB është në procedurë të çertifikimit edhe
me standardet tjera: 17021, 17024, 17025 si edhe me

 ISO 27001