Qendra e Automjeteve të Kosovës “Eurolab”

Miradi e Epërme 12000,
Fushë Kosovë, Republika e Kosovës

www.euro-lab.org
Harta →

Tel: +381 (0) 38/60 60 60

[email protected]

DITËVE TË JAVËS: 08:00 – 16:30