Euro-Lab QAK

EUROLAB përfaqëson një institucion të autorizuar nga Ministria e Transportit dhe e Postë Telekomunikacionit  për kryerjen e shërbimeve të specializuar në fushën e komunikacionit rrugorë.
Suksesi afarist mbështetet në kushtet optimale të zhvillimit të veprimtarisë:
•     Kuadrot e kualifikuara (menaxheriale, profesionale, operative)
•     Hapësira e punës e ndërtuar me standarde evropiane
•     Trajnimet dhe aftësimet e nevojshme për personelin punonjës
•     Infrastruktura ligjore, (shërbime obligative për automjetet)
•     EUROLAB si dorë e zgjatur e MTPT-së
•    Qëllimi ynë është  që me punë profesionale dhe përkushtim maksimal ndaj klientëve tanë të ruhet dhe ngritet niveli i cilësisë së shërbimeve të ofruara.