EuroLAB-i ka në dispozicion një hapësirë prej 1200m2 hapësirë punuese për qëllim te inspektimi të automjeteve me shtatë linja aktive për inspektim të mjeteve rrugore të të gjitha kategorive, me 800 m2 hapësirë për administratë dhe 160 vend parkingje të veturave e 15 vend parkingje për automjete komerciale (kamion, maune, autobus).

EuroLAB ka implementuar teknologjitë me te reja për inspektim te mjeteve rrugore. Stafi profesional i saj numron me shume se 50 persona nga ata afër 25 inxhinier të specializuar dhe trajnuar përkitazi me aktivitetet e EuroLAB.