*

What Our Customers Say?

 • Trajnimet

  Trajnimet
  QAK “EU ROLAB” si instucion profesional për kërkime dhe aplikime eksperimentale mban trajnime për të gjitha qendrat e kontrollimeve teknike në tërë Kosovën Trajnimet mbahën dy herë në vit ku ftohen ekspertë të fushave përkatese si vendorë ashtu edhe të huaj, ku ligjërohet mbi procedurat e kontrollimeve teknike për të gjitha llojet e mjeteve me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe profesionalizimit gjatë punës.
 • Çertifikimi

  Çertifikimi
  EUROLAB është çertifikuar me standardin për ruajtjen dhe menaxhimin e cilësisë: ISO 9001:2008 nga TUV NORD. Vlenë të përmendet që EUROLAB është në procedurë të çertifikimit edhe me standardet tjera: 17021, 17024, 17025.
 • Çelësi i suksesit

  Çelësi i suksesit
  EUROLAB përfaqëson një institucion të autorizuar nga Ministria e Transportit dhe e Postë Telekomunikacionit  për kryerjen e shërbimeve të specializuar në fushën e komunikacionit rrugorë. Suksesi afarist mbështetet në kushtet optimale të zhvillimit të veprimtarisë.